"Hea, puhas

   ja aus toit

           kõigile!"

Slow Food Saaremaa Convivium on antud rahvusvahelise organisatsiooni allüksus, mis loodi 2012. aastal Nasval, Saaremaal. Selleks, et Slow Food organisatsiooni filosoofiat jagada, korraldab  Slow Food Saaremaa Convivium mitmeid hariduslikke töötubasid, kokkamistunde ning külastusi kohalike väiketootjate juurde. Sellega püütakse panna rõhku kohalikule ja traditsioonilise toidule/toorainele ning samuti tihedamale tootjate ja tarbijate vahelisele koostööle.

Slow Food on rahvusvaheline organisatsioon, mis loodi 1989. aastal eesmärgiga kaitsta kohalikke toidukultuure ja traditsioone, mis kiire elutempoga maailmas on hakanud kaduma. Organisatsioon pöörab inimeste tähelepanu sellele, kuidas on nende poolt tarbitavad toiduained kasvatatud, valmistatud ning millised sotsiaalsed, kultuurilised ja keskkonnategurid toiduainete tootmist mõjutavad. Selle õnnestumiseks püüab Slow Food suurendada inimeste teadmisi toidu ja keskkonna valdkonnas mitmete hariduslike tegevustega, mis võiksid kaasa tuua muutusi nende tootmis- ja tarbimisharjumustes. Lisaks pööratakse tähelepanu kohaliku majanduse toetamisele ning kaitstakse kultuurilise identiteedi mitmekesisust.

 

Organisatsiooni lõplikuks eesmärgiks on jõuda sinnamaani, mil toit, mida inimene tarbib, on:

1)  Hea värske ja maitsev hooajaline toit, mis täidab inimeste meeled ja mis on osa kohalikust kultuurist

2) Puhas – toodetud viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat keskkonda, samuti loomade ega inimeste tervist

3) Aus ja õiglane – õiglane palk ja tunnustus väiketootjatele ning kohased hinnad tarbijatele